Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

tổng quan

Hiện nay, Công tác quản lý trường mầm non ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Ngoài các việc cần thực hiện trong trường để đảm bảo bộ máy nhà trường luôn vận hành thông suốt, người quản lý còn phải hoàn thành tốt các báo cáo mà cấp trên giao phó cho trường. Một số công tác quan trọng như là: cân đối khẩu phần, điểm danh học sinh, quản lý thu chi, theo dõi sức khỏe của trẻ, báo cáo số liệu phổ cập mầm non…đang được phân chia theo từng bộ phận. Tuy nhiên, giữa các bộ phận chưa có sự phối hợp tốt với nhau nên công việc nhiều khi thực hiện trùng lắp, gây mất thời gian, công sức và người quản lý rất khó để theo dõi tiến độ thực hiện công việc trong trường.


Để ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết các khó khăn của các đơn vị, Vietec.,Corp đã phát triển thành công PMS - Hệ thống thông tin Quản lý Giáo dục mầm non với 03 phân hệ: Phân hệ Công tác bán trú, Phân hệ Công tác chuyên môn, Phân hệ Hệ thống báo cáo thống kê. Đây là hệ thống phần mềm được xây dựng tích hợp các phân hệ quản lý xuyên suốt cho bậc mầm non từ Bộ đến Sở, Phòng Giáo dục đến các cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi toàn quốc.


Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại sử dụng đồng thời trực tuyến, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về mặt chất lượng và triển khai ở hơn 2500 cơ sở GDMN tại Hà Nội, hơn 1500 cơ sở GDMN ở TP.Hồ Chí Minh, và hàng ngàn trường mầm non tại các Tỉnh, Thành phố: Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Nam, Hà Nam, Ninh Thuận...Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Làm sao để chỉnh sửa hoặc xóa hệ số thải bỏ cho thực phẩm ?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Muốn xem thông tin dinh dưỡng của từng loại thực phẩm trong thực đơn để dễ dàng cho việc cân đối thì làm như thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 3.

  Thực phẩm là Thực vật nhưng Đạm, béo hiện thị ở cột động vật và ngược lại

  Xem câu trả lời
 • 4.

  Mở thực đơn đã tạo lên không thấy các thực phẩm, chỉ hiện thông tin thực đơn, sĩ số, tiền 1 trẻ...

  Xem câu trả lời
 • 5.

  Sao thực đơn cứ bị đánh giá không đạt? làm sao để thực đơn được đánh giá là đạt?

  Xem câu trả lời
 • 6.

  Tiền dịch vụ không cập nhật giống Danh mục dịch vụ

  Xem câu trả lời
 • 7.

  Dich vụ là gì?

  Xem câu trả lời
 • 8.

  Làm thế nào để thêm tiền dịch vụ?

  Xem câu trả lời
 • 9.

  Muốn đổi lại cơ cấu dinh dưỡng hoặc tỷ lệ đạt thì làm thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 10.

  Hỏi: Muốn thay đổi đơn vị tính cho thực phẩm thì làm thế nào? Thay đổi như thế có ảnh hưởng gì đến khẩu phần dinh dưỡng không?

  Xem câu trả lời
 • 11.

  Trong sổ tính tiền ăn số tiền chênh lệch cuối ngày không chuyển qua chênh lệch đầu ngày hôm sau?

  Xem câu trả lời
 • 12.

  Tại sao sổ tính tiền ăn chỉ hiện thông tin của 1 nhóm trong khi đã làm thực đơn của 2 nhóm, 3 nhóm??

  Xem câu trả lời
 • 13.

  Tại sao số dư đầu ngày không đúng với chênh lệch cuối ngày hôm trước?

  Xem câu trả lời
 • 14.

  Thấy số lượng, đơn giá trong sổ tính tiền ăn bị sai mà không chỉnh được. Làm cách nào để sửa lại thông tin bị sai?

  Xem câu trả lời
 • 15.

  Tạo thực đơn rồi nhưng vào Sổ tính tiền ăn thì không thấy số liệu?

  Xem câu trả lời
 • 16.

  Nhập kho rồi, nhưng vào sổ tính tiền ăn thì nhóm kho chỉ có 1 vài thực phẩm kho, những thực phẩm kho còn lại nhảy xuống nhóm chợ?

  Xem câu trả lời
 • 17.

  Chọn năm, chọn tháng, không hiện ra các ngày trong tháng đó

  Xem câu trả lời
 • 18.

  Tại sao thực phẩm kho bị hiện sang nhóm đi chợ?

  Xem câu trả lời
 • 19.

  Đã tính sổ tính tiền ăn rồi, nhưng muốn sửa sổ tính tiền ăn ngày đó lại thì làm cách nào?

  Xem câu trả lời
 • 20.

  Tại sao khi bấm 'nạp dữ liệu' không hiện danh sách lớp để chọn ?

  Xem câu trả lời
 • 21.

  File excel báo lỗi 'Quận/Huyện, Phường/Xã không hợp lệ' ?

  Xem câu trả lời
 • 22.

  Khi thêm học sinh bằng chức năng 'Thêm từ excel' thì bị báo lỗi 'File không hợp lệ' ?

  Xem câu trả lời
 • 23.

  Muốn in phiếu chợ cho ngày khác thì làm như thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 24.

  Muốn in 3 bước tiếp phẩm thì in ở đâu?

  Xem câu trả lời
 • 25.

  Muốn in phiếu kê chợ từ bảng Điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế) thì làm thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 26.

  Làm sao để in phiếu kê chợ chung cho 2 nhóm, 3 nhóm?

  Xem câu trả lời
 • 27.

  Khi thêm mới thực phẩm tại sao không thấy hiện thông tin đạm, béo, đường và các thành phần dinh dưỡng khác ?

  Xem câu trả lời
 • 28.

  Tại sao khi thêm thực phẩm mới thì không có thông tin Đạm, Béo, Đường... của thực phẩm muốn thêm??

  Xem câu trả lời
 • 29.

  Cách xuất excel

  Xem câu trả lời
 • 30.

  Thay đổi Đơn vị tính cho thực phẩm như thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 31.

  Cách gửi online

  Xem câu trả lời
 • 32.

  Sao trong tạo thực đơn không chỉnh được hệ số thải bỏ, muốn chỉnh sửa hệ số thải bỏ thì làm sao?

  Xem câu trả lời
 • 33.

  Tại sao trong chức năng 'Thông tin ngày nghỉ' Nút lưu bị mờ, không lưu được ?

  Xem câu trả lời
 • 34.

  Muốn xem Thẻ theo dõi kho thì vào đâu?

  Xem câu trả lời
 • 35.

  Nhập kho bấm lưu phần mềm báo 'Lưu thất bại' là sao?

  Xem câu trả lời
 • 36.

  Nhập sai thực phẩm kho, muốn xóa kho thì làm thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 37.

  Tại sao khi in ra các biểu mẫu báo cáo không thấy hiện thông tin Phòng Giáo Dục, Tên trường ?

  Xem câu trả lời
 • 38.

  Tại sao Học sinh nghỉ nhưng không được trừ lại tiền?

  Xem câu trả lời
 • 39.

  Khi thêm mới 1 học sinh thì bị nhảy ra nhiều học sinh trùng tên ?

  Xem câu trả lời
 • 40.

  Khi nhập thông tin bị hiện dấu x màu đỏ thì không nhập được, không lưu được là tại sao?

  Xem câu trả lời
 • 41.

  Tại sao nút 'Thêm' học sinh bị mờ không cho thêm học sinh mới vào danh sách ?

  Xem câu trả lời
 • 42.

  Có thể điều chỉnh tiền dịch vụ trong điều chỉnh thực đơn được không?

  Xem câu trả lời
 • 43.

  Đã lỡ điều chỉnh thực đơn nhầm mã thực đơn mà giờ muốn chọn lại mã thực đơn khác để chỉnh thì không được?

  Xem câu trả lời
 • 44.

  Tại sao điều chỉnh thực đơn rồi bấm nút Lưu thì phần mềm lại báo 'Lưu thất bại'?

  Xem câu trả lời
 • 45.

  Chọn nhóm, chọn ngày xong bị báo lỗi Continue..???

  Xem câu trả lời
 • 46.

  Tại sao bấm vào bảng calo tuần , chọn nhóm trẻ và thời gian rồi nhưng không hiện ra số liệu?

  Xem câu trả lời
 • 47.

  Tại sao đã điều chỉnh thực đơn đủ 1 tuần rồi mà vô Calo tuần tổng hợp thiếu 1 ngày???

  Xem câu trả lời
 • 48.

  Tại sao nút điểm danh bị mờ, không hiện lên cho chọn chức năng 'Diểm danh'?

  Xem câu trả lời
Tài liệu hướng dẫn