Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Tải hỗ trợ từ xa


Link tải Team Viewer: 

khi cần hỗ trợ thao tác trực tiếp trên máy của mình thì Thầy/Cô bấm vào biểu tượng này sẽ hiện ra dãy số ID và Pass. Lúc này Thầy/Cô liên hệ với công ty theo số điện thoại hỗ trợ bên dưới và đọc dãy số ID và Pass,  nhân viên bên phía công ty sẽ điều khiển trực tiếp máy của Thầy/Cô.

 


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video