Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Cài đặt phần mềm


Cài đặt phần mềm

Tải file cài đặt hệ thống PMS- phân hệ bán trú : TẢI FILE

Hướng dẫn cài đặt hệ thống PMS- phân hệ bán trú : TẢI FILE


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video