PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

tổng quan

Từ năm 2013, Bộ GD&ĐT cùng với WorldBank đã lựa chọn và triển khai phần mềm QA đến 100% các trường mầm non trên toàn quốc thông qua dự án SRPP để hỗ trợ công tác quản lý thông tin kiểm định chất lượng trường mầm non. Việc sử dụng phần mềm QA đã đem lại kết quả hết sức ấn tượng với Ngân hàng Thế giới và giá trị cho ngành sau khi tổng kết dự án.

Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: 17/2018/TT-BGDĐ; 18/2018/TT-BGDĐ và 19/2018/TT-BGDĐ  quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn đối với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.

Trên cơ sở đó, sản phẩm PROSOFT.QA – PHẦN MỀM HỖ TRỢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC & CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA đã được Vietec.,Corp nâng cấp và phát triển, cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ mới, với nhiều tính năng tiện ích thông minh, đáp ứng hoàn toàn công tác kiểm định chất lượng & đánh giá trường chuẩn mang tính công nghệ cao. PROSOFT.QA phiên bản hợp nhất 02 nội dung kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đã hỗ trợ tối đa cho công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, giúp nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí nhân sự, thời gian cho hoạt động kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia của đơn vị sử dụng.


Mô hình bao gồm các chức năng sau

Các câu hỏi thường gặp