Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

tổng quan

Phần mềm Quản lý dữ liệu giáo dục tiểu học cấp trường (EQMS) là hệ thống quản lý số liệu thống kê thông tin Quản lý Giáo dục tiểu học toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục tiểu học tại tất cả các cấp quản lý giáo dục (Cấp Trường, Phòng, Sở, và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo) trên toàn quốc một cách chính xác và kịp thời.


Phần mềm nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva). Đây là một Dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục Việt Nam.


Vietec.,Corp là đơn vị triển khai phần mềm EQMS, dựa trên yêu cầu và đặc điểm nội dung dự án đã phát triển hệ thống có tính năng kết nối liên thông dữ liệu giữa 4 cấp quản lý: Trường tiểu học - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo - Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Số liêu được quản lý theo từng năm học. Hệ thống có khả năng lưu trữ, kết nối số liệu giữa các năm học để so sánh, phân tích.


Các câu hỏi thường gặp

Tài liệu hướng dẫn