Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Nhập sai thực phẩm kho, muốn xóa kho thì làm thế nào?
*Cách khắc phục:
1. Vào " Quản lý kho ", Chọn " Kho "
2. Đến chức năng "Lịch sử kho". Chọn thực phẩm muốn xóa rồi bấm nút Xóa để xóa thực phẩm kho đó và " lưu " lại.

Lưu ý: Chỉ thực phẩm nào chưa được xuất kho lần nào mới có thể xóa. Nếu đã xuất kho mà vẫn muốn xóa thì phải xóa sổ tính tiền ăn từ ngày có xuất kho thực phẩm đó rồi mới có thể xóa thực phẩm đó ra  khỏi kho.

Câu hỏi khác