Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Hỏi: Muốn thay đổi đơn vị tính cho thực phẩm thì làm thế nào? Thay đổi như thế có ảnh hưởng gì đến khẩu phần dinh dưỡng không?
Trả lời:
Thưa không, ngược lại việc thay đổi đơn vị tính sẽ giúp đơn vị tính và mua thực phẩm chính xác hơn với đơn vị tính thực tế
Cách thực hiện:
1. Vào Tab Dinh Dưỡng > Menu Danh mục > Thực phẩm.2. Thay đổi " đơn vị tính " cho từng thực phẩm tương ứng. Nhập số gam tương ứng của đơn vị tính vừa chọn trong cột "Quy đổi gam".


Nếu không có đơn vị tính mong muốn có thể bấm " Thêm đơn vị " để thêm 1 đơn vị tính khác. 
 -  Lưu ý quan trọng: Khi Thầy/Cô thay đổi đơn vị tính cho thực phẩm nào đó thì ở phần Tạo thực đơn, đơn giá và số lượng sẽ nhập ở cột "Đơn giá theo ĐVT " và "Thực mua theo ĐVT "