Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Dich vụ là gì?
Dịch vụ được hiểu nôm na là tiền gas, điện, nước... có trong tiền ăn của trẻ. Tùy theo từng trường, từng địa phương mà số tiền này có thể ít hay nhiều.

Câu hỏi khác