Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao khi in ra các biểu mẫu báo cáo không thấy hiện thông tin Phòng Giáo Dục, Tên trường ?
* Cách khắc phục:
1. Vào mục " Cài đặt "", chọn chức năng "Đăng xuất".


2. Mở lại phần mềm rồi nhập "tên đăng nhập " và " mật khẩu " của đơn vị rồi bấm "" đăng nhập ".