Hệ thống quản lý giáo dục

tổng quan

Hệ điều hành và quản lý giáo dục trực tuyến Prosoft.EOS


Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình tin học hóa  trong quản lý Nhà nước nói chung và ngành Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) nói riêng. Hiện nay hầu hết các nhà trường  đã  được  trang  bị  hệ  thống  mạng  và  máy  tính. Tuy nhiên công tác quản lý điều hành trong nhà trường mới chỉ dừng lại ở mức thủ công bằng cách tiếp xúc trực tiếp như việc gặp gỡ, hội họp, trao đổi tài liệu, thông tin, công văn, giấy tờ…, do vậy thông tin trao đổi vẫn còn chậm, chưa thể hiện được tính tức thời của thông tin.Bên cạnh đó, việc quản lý trực tiếp và sát sao đến từng giáo viên, học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với phụ huynh học sinh, việc quản lý, đánh giá chất lượng học tập của con em mình vẫn còn khó khăn. Vì thế, một hệ thống các giải pháp hỗ trợ giải quyết những tồn tại này sẽ thực sự cần thiết đối với các nhà trường, để từ đó nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy trong giáo dục đào tạo.


Tuy nhiên, các phần mềm quản lý giáo dục hiện nay còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Các phần mềm được đầu tư không đồng bộ  (Mỗi phần mềm một nhà cung cấp khác nhau như: phần mềm quản lý học sinh, phần mềm quản lý công văn, phần mềm quản lý cán bộ,…), gây khó khăn trong việc thống nhất cơ sở dữ liệu cho toàn ngành.

- Các phần mềm cài đặt theo từng máy, từng đơn vị sử dụng: Điều này làm mất hời  gian  cài  đặt  của  giáo  viên  đồng  thời  mỗi  lần  thiết  bị  phần  cứng  tại  các trường hỏng hoặc Virus hệ thống lại phải cài đặt từ đầu, không đảm bảo tình toàn vẹn và an toàn dữ liệu đồng thời tốn chi phí bảo trì hằng năm do phải đến từng đơn vị cài đặt để xử lý các phát sinh.

- Tốn kém chi phí: Việc đầu tư nhiều phần mềm riêng lẻ sẽ tốn kém rất nhiều chi phí bản quyền mà không kiểm soát được các nguồn đầu tư.

Sự khác biệt của Hệ điều hành và quản lý Giáo dục trực tuyến ProSoft.EoS đã khắc phục được các hạn chế trên:

- EOS chạy trực tuyến nên các nhà trường không phải cài đặt phần mềm

- Quản  lý  toàn  bộ  các  thông  tin  ngành  trực  tuyến  và  tập  trung,  có  tính  kế thừa.

- Các nhà trường, phòng giáo dục không phải chi phí xây dựng website riêng.

- Không lo mất dữ liệu do hỏng phần cứng hoặc do Virus,…  đảm bảo cơ chế bảo mật an toàn,  tiết kiệm tài nguyên mạng, giảm chi phí, giảm công sức quản trị xuống mức thấp nhất mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất: Chi  phí  để  xây  dựng  hệ  thống ProSoft.EoS  chỉ  bằng  1/10  chi phí cho các phần mềm riêng lẻ.

- Tích hợp các nghiệp vụ:  Quản lý  văn bản, Quản lý học sinh, quản lý điểm, quản lý cán bộ, quản lý thi, quản lý thiết bị giáo dục, sổ liên lạc điện tử, tin nhắn SMS, họp trực tuyến… trên cùng một hệ thống

- Có khả năng mở rộng và tích hợp các phần mềm khác.

- Là cầu nối giữa các cơ quan quản  lý  –  nhà trường  –  học sinh  –  phụ huynh và toàn xã hội.

- Hỗ trợ trực tuyến (Tổng đài hỗ trợ, các công cụ chat tích hợp, teamviewer, bài giảng trực tuyến….)

- Hệ thống báo cáo, thống kê được tổng hợp đầy đủ và chính xác với tất cả các cấp quản lý.

- EoS  đáp  ứng  được  yêu  cầu  của  nhiệm  vụ CNTT  năm  học  2013  –  2014  của  Bộ GD&ĐT  đề  ra  trong  công  văn  số 6072/BGDĐT- CNTT ngày 04/09/2013

- Chính  quy:  EOS  được  xây  hợp  tác  xây dựng các chuyên gia về CNTT của Vietec.,Corp và các nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm tại các Sở giáo dục trên cả nước thông qua hàng  chục  hội  thảo  khoa  học.  Được  bộ phận  chuyên  môn  của  Bộ  giáo  dục  kiểm nghiệm  và  đánh  giá  cao  về  hiệu  năng  và tính ứng dụng.

Sơ đồ tổng thể hoạt động của phần mềmCác câu hỏi thường gặp

Tài liệu hướng dẫn