Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Tải hỗ trợ từ xa - UltraViewer


PHẦN MỀM TẢI HỖ TRỢ TỪ XA TRỰC TUYẾN
Bấm vào liên kết phía dưới để mở trang download phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer :

https://www.dropbox.com/s/0jn3byzeelcly2s/UltraViewer_setup_5.1_vi.exe?dl=0

sau đó bấm vào chữ DOWNLOAD để tải về phần mềm hỗ trợ từ xa.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video