Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao đã điều chỉnh thực đơn đủ 1 tuần rồi mà vô Calo tuần tổng hợp thiếu 1 ngày???
Trường hợp này do Thầy(Cô) thao tác sai ở bước điều chỉnh thực đơn.  Thầy/Cô vui lòng liên hệ công ty theo số điện thoại 08.6679.7180 để được hỗ trợ trực tiếp.

Câu hỏi khác