Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao nút điểm danh bị mờ, không hiện lên cho chọn chức năng 'Diểm danh'?
Nguyên nhân : Chưa chọn đầy đủ thông tin trong mục thông tin điều tra
Cách khắc phục: Vui lòng chọn đầy đủ thông tin năm, khối, lớp, tháng trong phần " Thông tin điều tra " trước khi điểm danh .