PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chuyển dữ liệu


Giúp người quản trị chuyển dữ liệu từ năm trước sang năm hiện tại đang làm việc.
          - Cách thực hiện: Di chuột vào 1. Danh mục chọn 1.2. Chuyển dữ liệu. Hệ thống hiển thị giao diện:


          - Phục hồi dữ liệu: Khi nhấn chuột vào Phục hồi dữ liệu người quản trị thao tác như hướng dẫn trong hình


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn