PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Báo cáo tiêu chuẩn


Nhập mở đầu, kết luận cho từng Tiêu chuẩn.
          - Cách thực hiện: Di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.5 Báo cáo tiêu chuẩn. Nhấn chuột vào   màn hình hiển thị giao diện: Sửa, xóa tương tự các chức năng khác.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn