PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Báo cáo tự đánh giá


Chức năng này cho phép người quản trị gửi Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, Danh mục minh chứng và Tổng hợp TĐG của đơn vị mình lên cấp trên. Và tải các báo cáo đó về máy tính.
            - Cách thực hiện: Di chuột vào 7. Báo cáo chọn 7.2 Báo cáo tự đánh giá. Màn hình hiển thị giao diện:

            - Người quản trị sẽ phải đánh giá hết tất cả các Tiêu chí của các Tiêu chuẩn sau đó mới gửi báo cáo lên cấp trên.
            -
Để gửi báo cáo lên cấp trên người quản trị sẽ phải nhấn chuột vào . Sau thao tác đó bên cột Tải file sẽ hiện dòng chữ . Người quản trị nhấn chuột vào đó để tải file báo cáo tương ứng về máy tính.

            -
Khi nhấn chuột vào   mà gặp thông báo như hình minh họa:


            - Người quản trị sẽ phải quay lại đánh giá hết các Tiêu chí của các Tiêu chuẩn rồi mới gửi báo cáo.
            -
Lưu ý: Sau mỗi lần chỉnh sửa trong các chức năng trên hệ thống. Người quản trị sẽ phải nhấn chuột vào  trước khi tải file xuống để file tải xuống sẽ được cập nhật mới nhất những thông tin mà người quản trị sửa trước đó. Và báo cáo gửi lên cấp trên cũng sẽ được cập nhật mới nhất.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn