PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Nhóm chức năng


Với phần mềm này 1 tài khoản chỉ có thể đăng nhập trên 1 máy tính. Nên để nhiều người cùng sử dụng phần mềm 1 lúc, người quản trị phải tạo ra các tài khoản quản trị và phân quyền cho các tài khoản đó thao tác các chức năng trong phần mềm.
          - Mục đích: Tạo ra các nhóm làm việc và thiết lập quyền cho từng nhóm. Nếu muốn người dùng sử dụng được tất cả các chức năng ngang quyền tài khoản quản trị thì không cần thao tác chức năng này.
          -
Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào 6. Hệ thống sau đó chọn 6.1. Nhóm chức năng,  hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình minh họa.


           - Muốn thêm mới nhóm người dùng, kích chọn Thêm mới. Phần mềm hiển thị giao diện thêm mới:


          - Người quản trị thao tác các bước như trên hình minh họa để tạo ra 1 nhóm chức năng.
          -
Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng tương ứng nhóm chức năng cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.

          - Xóa
: Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của nhóm người dùng cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng . Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1