PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Danh sách đơn vị


Danh sách đơn vị
          - Di chuột vào 1. Danh mục chọn 1.3. Danh sách đơn vị. Để quản trị thêm mới, sửa xóa tài khoản của cấp dưới. Tài khoản cấp trường là cấp cuối cùng nên trong mục này người quản trị không phải thao tác thêm mới sửa xóa. Mà chỉ xem tài khoản quản trị cấp cao và tài khoản người dùng ở đơn vị mình.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video