PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tài liệu tham khảo


Chức năng này sẽ do cấp Bộ, Sở GD&ĐT đưa tài liệu lên. Cấp trường sẽ vào chọn tài liệu tham khao tương ứng mục của Bộ hoặc Sở. Sau đó có thể tải file tài liệu đính kèm về.
          - Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào 1. Danh mục chọn 1.4. Tài liệu tham khảo. Hệ thống hiển thị giao diện:

          - Muốn xem tài liệu tham khảo của cấp nào đưa lên chỉ việc chọn vào cấp như hình trên. Tài liệu đưa lên theo nhiều mục khác nhau. Nhấn chuột vào mục muốn xem hệ thống hiển thị tài liệu của mục đó:

          - Thao tác như trên hình minh họa để tải file tài liệu tham khảo về máy tính.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn