PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Báo cáo KHTĐG


Người quản trị vào mục này để tải về bản Kế hoạch tự đánh giá của đơn vị.
            - Cách thực hiện: Di chuột vào 7. Báo cáo chọn 7.1 Báo cáo KHTĐG. Màn hình hiển thị giao diện:

            - Để hiện thị chức năng tải file Kế hoạch tự đánh giá người quản trị nhấn chuột vào . Bên ô Tải file xuất hiện dòng chữ . Nhấn chuột vào đó để tải file Kế hoạch tự đánh giá về máy tính.
          - Lưu ý:
Sau mỗi lần chỉnh sửa trong chức năng 2. Kế hoạch TĐG. Người quản trị sẽ phải nhấn chuột vào   trước khi tải file xuống để file tải xuống sẽ được cập nhật mới nhất những thông tin mà người quản trị sửa trước đó.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn