PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phân quyền cho các thành viên Đánh giá ngoài


1. Mục đích

- Các tài khoản với trách nhiệm là Trường đoàn Đánh giá ngoài sẽ thực hiện phân quyền cho các thành viên trong đoàn theo từng đơn vị để các thành viên trong đoàn có thể phân chia công việc và đánh giá, nhận xét theo từng tiêu chí, từng chức năng được phân công.

2. Các bước thực hiện:

- Đăng nhập bằng tài khoản của Trưởng đoàn (Lưu ý: Trưởng đoàn theo từng đơn vị) để thực hiện chức năng này.

- Bước 1: Nhấp chuột chọn để thực hiện, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện như hình dưới.

- Bước 2: Giao diện màn hình sẽ hiển thị nội dung như hình dưới, cần tích chọn chi tiết các chức năng, công việc muốn phân quyền cho thành viên đoàn Đánh giá ngoài, sau đó nhấp chuột chọn   để hoàn tất.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn