PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Người dùng


Với phần mềm này 1 tài khoản chỉ có thể đăng nhập trên 1 máy tính. Nên để nhiều người cùng sử dụng phần mềm 1 lúc, người quản trị phải tạo ra các tài khoản quản trị và phân quyền cho các tài khoản đó thao tác các chức năng trong phần mềm.
          - Mục đích: Tạo ra và quản lý các tài khoản người dùng tương đương cấp Trường.
          -
Cách thực hiện: 6. Hệ thống sau đó chọn 6.1. Người dùng,  hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình minh họa.

          - Muốn thêm mới người dùng, kích chọn .  Phần mềm hiển thị giao diện thêm mới:
          - Khi thêm mới người dùng và chọn quyền là Quản trị thì tài khoản đó được thao tác các chức năng tương đương tài khoản quản trị. Còn khi chọn quyền là Người dùng thì phải chọn nhóm người dùng tương ứng để phân quyền.


          - Khi thêm mới người dùng và chọn quyền là Quản trị thì tài khoản đó được thao tác các chức năng tương đương tài khoản quản trị cấp cao. Còn khi chọn quyền là Người dùng thì phải chọn nhóm người dùng tương ứng để phân quyền.
          -
Lưu ý: Phần mềm dùng chung trên toàn quốc nên sẽ xảy ra trường hợp trùng tài khoản. Vậy khi thêm tài khoản người dùng mà thông báo tên người dùng đã tồn tại, người quản trị lấy tài khoản của đơn vị sau đó thêm tên người dùng phía sau để không bị trùng (như ví dụ trên hình).

          -
Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng   tương ứng tài khoản người dùng cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.

          -
Xóa:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của người dùng cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng . Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.

          -
Đổi mật khẩu: Nhấn chuột vào biểu tượng   của tài khoản người dùng muốn đổi mật khẩu. Hệ thống hiển thị giao diện:

     
          - Người quản trị thao tác như hướng dẫn trên hình.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn