PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tạo tài khoản Đánh giá ngoài từ file Excel


Lưu ý:

       +  Tài khoản là duy nhất trên hệ thống không thể tạo hai tài khoản giống nhau được.
       + 
Mật khẩu mặc định khi tài khoản tạo thành công là: 123456.
       + 
Số dòng tối đa mỗi lần tải lên là 50

          -
Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó chọn 4. Hệ thống – 4.3. Người dùng, màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình sau:

          - Bước 2: Nhấp chuột vào   để thực hiện thêm mới danh sách tài khoản của các thành viên Đánh giá ngoài bằng File Excel mẫu, màn hình hiển thị giao diện như hình dưới.

          - Bước 3: Điền thông tin tài khoản Đánh giá ngoài vào file Excel mẫu. Lưu ý tất cả các cột chữ màu đỏ trên file excel mẫu là bắt buộc phải nhập. Cột Tài khoản không được để dấu cách và không được để tiếng Việt có dấu.

          - Bước 4: Cập nhật danh sách tài khoản ĐGN file excel mẫu lên phần mềm, nhấp chuột chọn , màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình dưới.

          - Sau khi chọn tệp xong chờ một lát đề hệ thống xử lý và sẽ có thông báo lại tình hình thêm tài khoản từ tệp excel.

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1