PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phụ lục VIII - Bản nhận xét các tiêu chí


          - Đánh giá tiêu chí: Nhấp chuột vào để thực hiện đánh giá từng tiêu chí của đơn vị đang ĐGN.

          - Tiếp theo, màn hình hiển thị ra giao diện để tài khoản đoàn ĐGN thực hiện nhập nội dung đánh giá của từng tiêu chí theo từng trường.

          - Nhận xét khảo sát: Nhấp chuột vào   sau đó nhập chính xác các nội dung vào từng ô tương ứng.

          - Kiểm tra và bổ sung minh chứng: Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến: Nội dung chưa rõ, Minh chứng cần kiểm tra (ghi tên và mã minh chứng), Minh chứng cần bổ sung (ghi tên và mã minh chứng), Người thực hiện.

          - Phỏng vấn: Nhập nội dung tương tự
          -
Báo cáo: Nhập nội dung tương tự

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn