Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng từ đơn vị khác


Chức năng từ đơn vị khác
  Mục đích: Tự động cập nhật tin tức mới nhất của các đơn vị cùng Phòng GD&ĐT về làm tin của đơn vị
Thực hiện: Chọn Tin từ các đơn vị (Bên trái) – Sau đó chọn Chỉnh sửa để chọn các đơn vị muốn lấy tin. 
Kết thúc bằng việc chọn Lưu lại.Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video