Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng thư mời


Chức năng thư mời
Mục đích : Xây dựng thư mời để đáp ứng nhu cầu của đơn vị và sẽ được hiển thị ra ngoài cổng thông tin.

Cách thực hiện: Nhấp chuột vào Thư Mời bên trái – Bên phải sẽ hiển thị ra các mục tương ứng như: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa
* Chức năng Thêm mới và chỉnh sửa.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video