Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng thêm phim nhúng


Chức năng thêm phim nhúng

Mục đích: Có thể chèn được các Video clip trên các trang web chia sẻ Video vào chức năng Phim nhúng. 

Các Video clip này sẽ tự động được hiển thị ra ngoài Cổng thông tin.

Bước 1: Vào trang chia sẻ Video (Ví dụ: http://youtube.com),tìm kiếm và mở một Video clip mong muốn. Sau đó chọn Chia sẻ (Share) à Nhúng (Embed) à Copy đoạn mã nhúng.


Bước 2 : Vào trang quản trị, nhấp chuột vào phim nhúng(bên trái) - Bên phải chọn Thêm Mới sau đó điền đầy đủ các thông tin và dán đoạn mã nhúng vào phần nội dung.Thêm mới và chỉnh sửa: Khi thực hiện 2 chức năng này, tài khoản quản trị cần điền đầy đủ các thông tin cơ bản của môt Video clip. Lưu ý: Trước khi dán đoạn mã nhúng cần nhấp chuột vào biểu tượng  bên cạnh biểu tượng máy in.
Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video