Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng lịch thi và kiểm tra


Chức năng lịch thi và kiểm tra
Mục đích : Hiển thị lịch thi và kiểm tra của đơn vị lên cổng thông tin để người dùng có thể xem và tải về file đính kèm.

Cách thực hiện : Chọn chức năng "Lịch thi và kiểm tra" , chọn "Thêm mới" để thêm mới hoặc chỉnh sửa ,xóa với chức năng tương ứng "Chỉnh sửa, xóa".


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video