Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng tổ chức


Chức năng tổ chức
Mục đích: Xây dựng danh sách các phòng ban của đơn vị và cập nhật danh sách các cán bộ tương ứng các phòng ban lên Cổng thông tin
Cách thực hiện:

Bước 1: Thêm mới danh sách phòng ban – Tài khoản quản trị nhấp chuột vào Tổ chức bên trái, sau đó nhấp chuột vào "Thêm mới" để thực hiện thao tác này.


Bước 2: Cập nhật danh sách cán bộ vào từng phòng ban tương ứng – Nhấp Double chuột vào từng phòng ban (Hoặc chọn phòng ban và nhấp chuột vào "Cán Bộ" ) -> Chọn "Thêm mới" để thực hiện công việc.
Điền đầy đủ các thông tin cần thiết của cán bộ -> Chọn Hoạt động -> Lưu lại.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video