Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng thêm liên kết Website


Chức năng thêm liên kết Website
Mục đích: Tạo ra các nhóm để chứa các đường dẫn liên kết đến các trang Web mong muốn. Khi ra ngoài Cổng thông tin người dùng chỉ cần thực hiện vào các liên kết đó để vào các trang Web.
Thực hiện: Chọn Liên kết Website (bên trái), sau đó chọn Thêm mới. Màn hình sẽ hiển thị ra giao diện để nhập các thông tin của Nhóm liên kết.


Bước 2: Thêm các liên kết vào từng nhóm tương ứng.
Tài khoản quản trị nhấp chuột vào Thêm liên kết hoặc Danh sách liên kết tương ứng với từng nhóm đã được chọn. Sau đó nhấp chuột vào -> "Thêm mới"   hoặc ->"Chỉnh sửa"   để thực hiện thao tác.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video