Hệ Thống Cổng Thông Tin

Tài nguyên


Tài nguyên
Cách thực hiện: chọn mục tài nguyên (bên góc trái) - bên phải hiện ra các mục thêm danh mục gốc, thêm danh mục con, chỉnh sửa, thêm tin, xoá danh mục.
* Chức năng thêm danh mục gốc


* Chức năng thêm danh mục con


* Chức năng thêm tin tức*

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video