Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng ba công khai


chức năng ba công khai
Mục đích : Thêm nội dung ba công khai cho cổng thông tin của đơn vị.
Cách thực hiện : Vào chức năng "Ba Công Khai" rồi bấm "Thêm mới".Sau đó điền đầy đủ nội dung rồi bấm lưu lại.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video