Hệ Thống Cổng Thông Tin

Cách thêm tin tức


Cách thêm tin tức
Mục đích: Xây dựng các danh mục tin và cập nhật các tin tức thường nhật của các đơn vị theo từng chủ đề mong muốn.
Thực hiện:
Bước 1: Xây dựng Danh mục tin – Chọn
Tin tức (bên trái) -> Bên phải chọn "Thêm danh mục gốc" Điền đầy đủ thông tin -> Tích chọn Hoạt động > Lưu lại.

 Bước 2: Cập nhật tin vào từng Danh mục tin tương ứng – Nhấp Double chuột vào từng Danh mục tin (Hoặc chọn Danh mục tin và chọn "Thêm tin" ). Tiếp theo chọn "Thêm mới" để thực hiện công việc.


Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Tại sao đã thêm mới 1 tin tức trong trang quản trị rồi nhưng ngoài cổng thông tin vẫn không thấy hiện tin tức mới thêm đó?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Tại sao khi bấm lưu hay bị thông báo lỗi “Không xử lý được chức năng” ?

  Xem câu trả lời
 • 3.

  Đưa hình lên hay bị tự động co giãn. Vậy kích thước chuẩn của banner là bao nhiêu?

  Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video