Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng thư viện ảnh


Chức năng thư viện ảnh
Mục đích: Xây dựng và đưa các Album ảnh của đơn vị mình hiển thị trên cổng thông tin.
Thực hiện:
Bước 1: Tạo thư mục chứa ảnh và cập nhật danh sách ảnh vào từng thư mục tương ứng. Nhấp chuột vào để thực hiện chức năng.


Bước 2: Chọn Album ảnh hiển thị ra ngoài Cổng thông tin của đơn vị - Nhấp chuột vào "Thêm mới" và thực hiện các thao tác tương ứng.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video