Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng tra cứu điểm


chức năng tra cứu điểm
Mục đích : Chức năng này dành cho cấp phòng và sở đưa thông tin điểm của học sinh lên cổng thông tin nhằm mục đích tra cứu.
Cách thực hiện : Vào chức năng tương ứng các cấp học "Tra cứu điểm tốt nghiệp bổ túc THPT", "Điểm thi học sinh giỏi lớp 9", "Điểm thi học sinh giỏi lớp 11", "Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10",....Bấm thêm mới để tiến hành đưa thông tin học sinh lên cổng thông tin.



Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video