Hệ Thống Cổng Thông Tin

Thêm thông báo


Thêm thông báo

 Mục đích: Xây dựng danh mục các thông báo của đơn vị, các thông báo khi thêm tại đây sẽ tự động được hiển thị ra ngoài Cổng thông tin.
 Cách thực hiện: Nhấp chuột vào Thông báo ->  Chọn "Thêm mới" Điền đầy đủ các thông tin của thông báo ->  Chọn và tải File đính kèm ->  Tích chọn Hoạt động -> Lưu lại.


Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video