Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng ba công khai


chức năng ba công khai
Mục đích : Thêm nội dung ba công khai cho cổng thông tin của đơn vị.
Cách thực hiện : Vào chức năng "Ba Công Khai" rồi bấm "Thêm mới".Sau đó điền đầy đủ nội dung rồi bấm lưu lại.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video