Hệ Thống Cổng Thông Tin

Chức năng từ đơn vị khác


Chức năng từ đơn vị khác
  Mục đích: Tự động cập nhật tin tức mới nhất của các đơn vị cùng Phòng GD&ĐT về làm tin của đơn vị
Thực hiện: Chọn Tin từ các đơn vị (Bên trái) – Sau đó chọn Chỉnh sửa để chọn các đơn vị muốn lấy tin. 
Kết thúc bằng việc chọn Lưu lại.Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video