Hệ Thống Cổng Thông Tin

Lịch công tác ngày


Lịch công tác ngày
Cách thực hiện: chọn "Lịch công tác version 2" (ở bên góc trái) - chọn các chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xoá
 Chức năng Thêm mới hay chỉnh sửa


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video