Hệ Thống Cổng Thông Tin

Lịch công tác tháng


Lịch công tác tháng
Cách thực hiện: Chọn "Lịch công tác tháng" (ở bên trái) - bên phải hiện ra các chức năng Thêm, chỉnh sửa và xoá
Chọn chức năng "thêm" hay chỉnh sửa

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video