Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Nhóm người dùng


Tạo ra các nhóm làm việc và thiết lập quyền cho từng nhóm.

-        Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào Danh mục sau đó chọn Nhóm người dùng,  hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình minh họa.

 

-        Muốn thêm mới nhóm người dùng, kích chọn chức năng Thêm mới nhóm người dùng Phần mềm hiển thị giao diện thêm mới:-         Sau khi nhập xong Tên nhóm, đánh dấu ô hoạt động và chọn các chức năng phân quyền. Người quản trị kéo xuống dưới và Click vào Lưu lại để thêm mới 1 nhóm người dùng.

-        Sửa: Chọn biểu tượng của nhóm cần sửa .Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa.

-        Xóa: Chọn biểu tượng  tương ứng với nhóm cần xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1