Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Truy cập trang quản trị


Đăng nhập hệ thống

-        Bước 1: Mở trình duyệt Web lên và gõ đường dẫn http://pcgd.moet.gov.vn vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web. (Máy tính đã được kết nối Internet)-        Bước 2: Nhập tên truy cập, mật khẩu và mã bảo vệ của tài khoản vào từng ô tương ứng. Sau đó Click vào Đăng nhập hoặc nhấn Enter để vào phần mềm.