Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Hướng dẫn tải Phiếu điều tra


Tải phiếu điều tra về để đi đến các hộ gia đình điều tra

-        Cách thực hiện: Trong mục này người quản trị cấp Phường/Xã có thể click vào Phiếu điều tra để tải phiếu về sau đó in ra đi đến các hộ gia đình điều tra. Phiếu điều tra 1 mặt để điền hộ gia đình có ít hơn 6 đối tượng và Phiếu điều tra 2 mặt để điền hộ gia đình có nhiều hơn 6 đối tượng (tiết kiệm chi phí in nhiều phiếu 1 mặt).

-        Sau khi có số liệu, người quản trị tổng hợp số liệu đã điều tra được và nhập lên phần mềm bằng 2 cách:


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Tại sao khi tôi mới tải file mẫu về thì khi nhập tách tên, ngày tháng năm sinh, nhưng khi tôi copy dữ liệu từ file của tôi vào file này thì file không tự động tách tên nữa?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Trong file excel nhập phiếu điều tra không có tên trường để chọn

  Xem câu trả lời
 • 3.

  File excel nhập dữ liệu phiếu điều tra không tự động tách tên và tách ngày sinh

  Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

 • Video:
 • 1