Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Danh sách trường


Tạo ra các trường trong địa bàn đơn vị để nhập dữ liệu cho các đối tượng. Chọn trực tiếp tên trường (nhập trực tiếp trên hệ thống). Lấy mã trường đưa vào file nhập liệu (Nhập trên file excel).

-       Cách lẫy mã trường ở đơn vị khác: Người quản trị có thể lấy mã trường của các trường trên toàn quốc (đơn vị đó đã tạo ra trường trên địa bàn họ). Với những đối tượng học ngoài phường xã người quản trị sẽ lấy mã trường ở nơi khác bằng cách đăng nhập vào phần mềm. Vào Danh mục chọn Danh sách trường: Hình minh họa.

-        Cách thực hiện: Vào Danh mục chọn Danh sách trường

-        Để thêm mới trường người quản trị Click vào Thêm mới trường hệ thống hiển thị giao diện thêm mới trường:-        Mã trường các đơn vị nên thống nhất trong toàn Quận/Huyện hoặc Tỉnh/Thành nếu có thể để việc nhập liệu thuận tiện hơn. Khi hàng mã trường có biểu tượng là mã trường hợp lệ có thể thêm mới. Còn khi nhập mã trường đã tồn tại trên hệ thống sẽ có dòng thông báo Mã đã được sử dụng. Bạn phải chọn lại mã trường khác! Người quản trị phải chọn mã trường khác mới có thể thêm mới được trường.

-        Gộp xã: Với những trường trung tâm mà tuyển sinh tất cả các đối tượng trong toàn Quận/Huyện thì khi thêm mới trường đó người quản trị sẽ phải đánh dấu vào tất cả các Phường/Xã trong Quận/Huyện. Những trường khác thì khi thêm mới người quản trị không phải đánh dấu vào Phường/Xã nào cả.

-        Sau khi nhập đầy đủ các thông tin người quản trị Click vào Lưu lại để thêm mới trường.

-       Sửa: Chọn biểu tượng của trường cần sửa .Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa.

-        Xóa: Chọn biểu tượng tương ứng với trường cần xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa. Với trường đã có học sinh thì không thể xóa được. Muốn xóa được trường người quản trị phải xóa hết số học sinh đang học ở thôn trường đó hoặc cho học sang trường khác.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

  • 1.

    Tại sao khi nhập mã trường vào file excel thì không thấy hiện tên trường? Như vậy có phải bị lỗi không?

    Xem câu trả lời
  • 2.

    Mã trường để nhập vào file excel là do tự nhập hay lấy từ đâu?

    Xem câu trả lời
Video hướng dẫn