Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Thống kê - Báo cáo


Trong các mục báo cáo thống kê cho phép thống kê tổng hợp các dữ liệu theo các yêu cầu báo cáo thống kê hiện có đối với các cấp.

-        Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào Thống kê sau đó chọn đến cấp cần xem báo cáo. Tiếp theo chọn mẫu báo cáo cần xem:

 

-        Khi vào xem báo cáo lần đầu tiên hệ thống chưa hiển thị số liệu nên người quản trị sẽ phải click chuột vào dòng chữ Cập nhật thống kê để hệ thống tổng hợp số liệu của báo cáo đó. Với trường hợp thêm, sửa và bổ sung thông tin đối tượng thì để số liệu mới nhất người quản trị phải click vào Cập nhật thống kê để hệ thống tổng hợp số liệu mới nhất (sửa thông tin đối tượng).

 

-        Thống kê đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất giáo dục: Người quản trị nhập số liệu trực tiếp trên hệ thống. Vào Thống kê chọn cấp cần nhập sau đó chọn mẫu báo cáo Thống kê đội ngũ giáo viên hoặc Thống kê cơ sở vật chất giáo dục. Hệ thống hiển thị giao diện nhập số liệu. Người quản trị nhập số liệu vào các ô tương ứng sau đó kéo thanh cuộn sang phải để thấy biểu tượng . Sau khi nhập đầy đủ số liệu, click vào biểu tượng   để lưu lại số liệu. Với mẫu báo cáo này sau khi người quản trị nhập vào hệ thống sẽ tự động cập nhật số liệu lên cấp trên.