Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Kiểm tra


Sau khi nhập số liệu lên hệ thống tuy trên file excel nhập liệu có chức năng thông báo lỗi nhưng vẫn có thể thiếu hoặc sai thông tin của đối tượng. Nên hệ thống có chức năng Kiểm tra đối tượng.

-        Cách thực hiện: Người quản trị click chuột vào Kiểm tra hệ thống hiển thị:


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video