Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Nhập dữ liệu bằng file Excel


Điền thông tin đi điều tra được vào file Excel mẫu và tải lên phần mềm

-        Nhập bằng file excel: Người quản trị click vào Tải file mẫu (Hướng dẫn trong chức năng Tải phiếu điều tra) để tải file excel nhập liệu về máy. Mở file mẫu nhập liệu lên:-        Người quản trị nhập thông tin trên Phiếu điều tra vào những cột tương ứng trên file mẫu nhập liệu. Dữ liệu tải lên hệ thống theo thôn/xóm nên khi nhập thông tin vào file nhập liệu người quản trị phải nhập tất cả các số phiếu (hộ gia đình) vào 1 file. Sau đó lưu file lại theo tên thôn xóm tương ứng để khi tải lên hệ thống chính xác.

-        Lưu ý: Trên file excel nhập liệu có hỗ trợ chức năng Macro (tự tách tên, ngày tháng năm sinh và thông báo thiếu hoặc sai thông tin). Người quản trị sẽ phải kích hoạt chức năng đó cho file excel bằng cách:

      Với Excel 2003:

-        Để tải file excel lên hệ thống người quản trị click vào Nhập dữ liệu từ excel. Tuy nhiên hệ thống khi đăng nhập vào mặc định không hiển thị dòng chữ này. Nên người quản trị sẽ phải chọn thôn/xóm để hiển thị ra dòng chữ Nhập dữ liệu từ excel. Sau khi click vào Nhập dữ liệu từ excel hệ thống hiển thị giao diện quản trị nhập liệu: