Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Nhập dữ liệu mầm non


Đối với những đối tượng mầm non có những thông tin như Học bán trú, học đủ ngày theo quy định, chuyên cần, … khi nhập lên hệ thống bằng file nhập liệu chưa có những thông tin đó nên người quản trị sẽ phải vào chức năng Nhập dữ liệu mầm non để bổ sung thông tin cho các đối tượng mầm non.

-        Vào Tiện ích chọn Danh sách HS mầm non. Với chức năng này người quản trị cũng phải nhập theo từng thôn/xóm. Tải file excel danh sách học sinh mầm non theo từng thôn/xóm về máy để bổ sung thông tin. Chọn thôn/xóm để hiển thị ra biểu tượng . Click vào đó để tải danh sách học sinh mầm non về máy.

 

 

-        Người quản trị bổ sung các thông tin đối với trẻ mầm non trên file excel danh sách hs mầm non. Sau đó lưu file lại và đổi tên theo thôn/xóm tương ứng.-        Sau khi bổ sung thông tin trên file excel, người quản trị sẽ phải tải file lên hệ thống để cập nhật thông tin cho các đối tượng mầm non. Quay lại menu Phiếu điều tra sau đó chọn thôn/xóm cần nhập file danh sách học sinh mầm non. Hệ thống hiển thị dòng chữ Nhập dữ liệu mầm non. Click vào dòng chữ đó, chọn file excel danh sách hs mầm non của thôn/xóm tương ứng và tải lên.-