Phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

Câu trả lời

Khi tải file excel lên phần mềm báo lỗi:n- File excel không đúng định dạngn- Số lượng cột excel vượt quá quy địnhn- Thừa cột AV ...Lỗi này là do đâu, khắc phục như thế nào
Kiểm tra lại file excel xem file của mình đã là file mẫu mới nhất chưa?
Nếu chưa, đăng nhập vào phần mềm và lấy file mới nhất về để nhập liệu hoặc copy dữ liệu từ file cũ sang.
Nếu đã copy sang file mới nhất vẫn bị như vậy, vui lòng gửi file excel về cty để được kiểm tra và hỗ trợ.

Câu hỏi khác