Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Hướng dẫn nhập liệu vào file excel mẫu


Nhập số liệu thống kê giáo dục tiểu học dùng cho trường tiểu học
Chi tiết hướng dẫn mời Thầy/Cô tải về ở Tệp đinh kèm.
Tệp đính kèm


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video